Som du kanskje allerede er kjent med fra media, arbeider Volkswagen AG med løsninger for å oppgradere biler berørt av softwaren som er installert i dieselmotorer av typen EA 189.

Vi gjør oppmerksom på at denne siden kun gir oversikt over bilmerkene Volkswagen, Audi og SKODA.

Ved å taste inn registreringsnummeret på din bil kan du se om din bil er berørt eller ikke. 


Registreringsnummer